Kjemisk rens

 :

Kjemisk rens

Inspectas søsterselskap NorKjemi utfører kjemisk rens av en rekke innretninger. Rengjøring er viktig for å unngå driftsproblemer og opprettholde god effekt på anleggene.

Det er viktig med kjemisk kompetanse for å vurdere hvilke rensevæsker som bør benyttes på ulike typer anlegg og for å få fjernet belegg av ulike typer. 

Eksempler på anlegg som NorKjemi utfører rens på:

  • Varmeanlegg
  • Kjøleanlegg
  • Væskegjenvinnere
  • Sjøvannsvekslere/elvevannsvekslere
  • Tørrkjølere (utvendig og innvendig)
  • Kjøletårn
  • Luftskrubbere

Du kan lese mer om deres produkter og tjenester HER 

Kontakt NorKjemi AS for mer informasjon send en e-post