Dārgie klienti un sadarbības partneri!

Pēc Jūsu pieprasījuma esam sagatavojuši kārtējo informācijas avīzi par aktualitātēm atbilstības novērtēšanas sfērā Latvijas industrijā un Inspecta piedāvājumiem šajā sakarā.

Ņemot vērā eksporta tendenču pieaugumu Latvijas industrijā, kā arī iekšējā tirgus patērētāju informētības pieaugumu, aktuāla kļūst tādas produkcijas ražošana, kas atbilst Eiropas un starptautisko standartu prasībām. Šajā sakarā aicinu interesentus iepazīties ar rakstu par Inspecta piedāvājumu standartu izvēlē. Esam izveidojuši jaunu pakalpojumu attiecībā uz pareizo standartu izvēli tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām. (Uz rakstu.)

Tāpat arī aicinu visus iepazīties ar rakstu par darba drošības instruktāžām darba vietās. Pēc Valsts darba inspekcijas datiem, 2011. gadā nelaimes gadījumu cēloņi darbā visbiežāk ir bijuši darba drošības noteikumu pārkāpšana vai instrukciju neievērošana, kā arī neapmierinoša darbinieku instrukcija un apmācība, kopā sastādot 41% no visiem notikušajiem nelaimes gadījumiem. Kā efektīvāk nodrošināt darbinieku instruēšanu lasiet rakstā par darba drošības instrukciju nozīmi uzņēmumu darbā. (Uz rakstu.)

Tiem uzņēmumiem, kuru valdījumā ir bīstamās iekārtas, noteikti interesanti būs iepazīties ar rakstu par inspicēšanas institūciju lomu bīstamo iekārtu pārbaudēs un likumdošanas jaunumiem. (Uz rakstu.)

Kā viens no lielākajiem Inspecta paveiktajiem darbiem pagājušajā gadā bija Tukuma pilsētas katlu mājas rekonstrukcija, kurā mūsu uzņēmums nodrošināja projekta vadības pakalpojumus un inženiertehnisko uzraudzību. Atziņas par šo darbu lasiet rakstā par katlu mājas rekonstrukcijas projekta būvuzraudzību. (Uz rakstu.)

Atgādinu arī, ka Inspecta saviem klientiem uz sadarbības partneriem piedāvā kvalifikācijas celšanas un paaugstināšanas seminārus, kā arī speciālas apmācības, kuras šodien pieprasa modernākie industrijas uzņēmumi. (Kursu plāns)

Ar cieņu,
Pēteris Druķis
AS Inspecta Latvia valdes loceklis

Lapa izveidota: 08 mai 2012