Betona konstrukciju nesagraujošā testēšana – veids, kā noteikt ēkas atlikušo mūžu

Inspecta Latvia ir izstrādājusi būvju betona konstrukciju apsekošanas un pārbaudes metodoloģiju. Tas ir instruments, ar kura palīdzību būvju īpašnieki, projektētāji un konstruktori var noskaidrot ēku konstrukciju patieso stāvokli. Metodoloģija ietver arī betona nesagraujošās/daļēji nesagraujošās testēšanas metodes, kuras jau ir akreditētas Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK). Tās izstrādātas sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) projekta „Būvju konstrukcijas apsekošana ar nesagraujošām kontroles metodēm” ietvaros.

Jaunās metodoloģijas ieguvumus skaidro Testēšanas laboratorijas vadītājs J. Jerčaks.


Kas ir betona konstrukciju nesagraujošā/daļēji nesagraujošā testēšana?

Inspecta Latvia izstrādātā betona nesagraujošās testēšanas metode ir liels ieguvums nozarei. Atšķirībā no ierastajām betona sagraujošās testēšanas metodēm, daļēji nesagraujošās metode dod iespēju pusstundas laikā saņemt atbildi par konstrukciju stāvokli, neizjaucot objekta konstrukcijas un nesamazinot to stiprību. Metode visplašāk tiek izmantota lietošanā esošu būvju stāvokļa novērtēšanai, kā arī objektos, kuros nav iespējams ņemt paraugus. Svarīgi ir arī tas, ka pēc nesagraujošās testēšanas remonts nepieciešams pavisam nelielā laukumā – 10 līdz 20 cm2 paliek tikai 3 līdz 5 cm dziļa bedrīte.


Kad ir nepieciešama betona konstrukciju nesagraujošā testēšana?

Ēkas betona konstrukciju novērtēšana būtu jāveic gan būves ekspluatācijas laikā, ja ir aizdomas par konstrukcijas drošību konstrukcijas bojājuma (piemēram, ugunsgrēka vai plūdu gadījumā) vai vecuma gadījumā, gan arī citos gadījumos, ja tiek plānots veikt konstrukcijas vai ēkas pārbūvi, piemēram, izveidot jaunas ieejas vai logus, paplašināt ēku vai arī palielināt ēkas vai konkrētās konstrukcijas noslodzi. Apsekošana būtu jāveic arī pēc ilgstoša būvdarbu pārtraukuma pirms būvdarbu atsākšanas.


Kādas ir betona pārbaudes metodes?

Karbonizācijas dziļuma noteikšana sacietējušā betonā ar fenolftaleīna metodi (Standarts: LVS EN 14630:2007 “Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un to sistēmas. Testēšana. Sacietējuša betona karbonizācijas dziļuma noteikšana ar fenolftaleīna metodi”). Ar šo metodi ir iespējams noteikt betona virskārtas karbonizētā slāņa biezumu. Zinot karbonizācijas dziļumu un karbonizācijas frontes izplatīšanās ātrumu, iespējams novērtēt, pēc cik ilga laika sāksies dzelzsbetona konstrukcijas nestspējas samazināšanās.

Atsitiena skaitļa noteikšana sacietējušā betonā ar Šmita āmuru (Standarts: LVS EN 12504-2:2002 “Betona testēšana konstrukcijās. 2. daļa: Nesagraujošā testēšana. Atsitiena skaitļa noteikšana). Ar šo metodi iespējams novērtēt betona spiedes stiprību – jo lielāks atsitiena skaitlis, jo lielāka ir betona spiedes stiprība.

Izraušanas spēka noteikšana sacietējušā betonā (Standarts: LVS EN 12504-3:2005 “Betona testēšana konstrukcijās. 3. daļa: Izraušanas spēka noteikšana”). Ar šo metodi ir iespējams noteikt betona spiedes stiprību. Jo lielāks izraušanas spēks, jo lielāks ir betona spiedes stiprības skaitlis.

Sedzošā slāņa biezuma, stiegrojuma stieņu izvietojuma un diametra noteikšana sacietējušā betonā (Standarts: BS 1881-204:1988 Testing concrete – Part 204: Recommendations on the use of electromagnetic covermeters). Ar šo metodi var noteikt konstrukcijā esošā stiegrojuma izvietojumu, dziļumu un stiegrojuma stieņu diametru.


Kāds ir pārbaudes rezultāts un ko ar to iesākt?

Būves apsekošanā iegūtā informācija palīdzēs pasūtītājam izlemt būves tālāko likteni – vai to var droši pārbūvēt un rekonstruēt vai arī tā ir jānojauc (piemēram, pēc ugunsgrēka vai ilgstošas dīkstāves).

Informāciju par konstrukcijas betona stiprību vai stiegrojuma stāvokli var iegūt nepilnas stundas laikā. Pārējos gadījumos betona konstrukcijas un tās stiegrojuma stāvokli nosaka kompleksās apsekošanas ietvaros, kas atkarībā no apsekošanas uzdevuma ļaus novērtēt būves stāvokli. Būves konstrukcijas stāvokļa novērtējums ir apjomīgs darbs, un ļoti būtiska tā daļa ir betona nesagraujošā testēšana.


Kā pieteikties pakalpojumam?

Pieteikšanās pakalpojumam notiek sazinoties ar Inspecta Latvia Testēšanas laboratoriju un aizpildot pieteikumu pakalpojumam, ko var atrast Inspecta mājas lapā: http://www.inspecta.com/lv/Pakalpojumi/Testesana/Testesanas-pieteikumi/

Lapa izveidota: 21 nov 2011