Tukuma Siltums katlu mājas rekonstrukcija

Šī gada sākumā tika atklāta AS Inspecta Latvia būvuzraudzībā rekonstruētā SIA „Tukuma Siltums” katlu māja, kurā Inspecta Latvia veica arī projekta vadības pakalpojumus un inženiertehnisko uzraudzību.

Inspecta Latvia konsultāciju nodaļas vadītājs Arnis Heinrihsons: „Pārmaiņas ļauj attīstīties ne tikai mūsu klientiem, bet arī mums kā uzņēmumam kopumā un katram iesaistītajam ekspertam individuāli, tādēļ esam gandarīti, ka varējām piedalīties jaunu tehnoloģiju ieviešanā sabiedrībai tik nozīmīgā projektā kā katlu mājas rekonstrukcija. Produktīva komandas darba rezultātā Tukuma iedzīvotāji var lepoties ar modernu katlu māju, kuras rekonstrukcijai apmēram 80% no izmantotajiem materiāliem un tehnoloģiskajām iekārtām ir ražoti Latvijā. Domāju, ka ļoti būtisks ieguvums ir arī ieekonomētie 10% no sākotnēji plānotajām izmaksām. Tas pierāda to, ka profesionāla sadarbība ir ne tikai kvalitatīva, bet arī ekonomiski izdevīga.”

Rekonstrukcijas projekta ietvaros Inspecta Latvia veica:

  • projekta vadību projektēšanas un būvniecības posmā;
  • būvprojektēšanas uzraudzību;
  • siltummehānikas iekārtu (katlu, dūmgāzu kondensatoru, konveijeru, kustīgās grīdas u. c.) izgatavošanas uzraudzību;
  • objekta būvniecības uzraudzību;
  • piedalīšanos objekta nodošanā ekspluatācijā;
  • garantijas apkalpošanas darbu būvuzraudzību 36 mēnešus no dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā.

Projekta laikā tapuši divi dūmgāzu kondensatori, kuri šobrīd ir lielākie Latvijā – katra kondensatora efektivitāte ir 15–30% apjomā no kopējās katlu mājas siltumjaudas, kas, apvienojot esošos un jaunos katlus, veido 20 MW. Plānots, ka šo kondensatoru darbības rezultātā tiks gūts lielāks ekonomiskais labums un apkārtējā vide būs aizsargāta no dūmgāzēs esošajiem izmešiem. Tāpat projekta ietvaros tika uzstādītas divu ķēžu un septiņu lenšu transportieru sistēmas, kā arī izveidota jauna kurināmā noliktavas kustīgā grīda.

Katlu mājā tika uzstādīti arī divi ūdens sildāmie katli ar kopējo jaudu 10MW, un katram no tiem – slīpo kustīgo ārdu priekškurtuves. Izveidota jauna cauruļvadu sistēma, kā arī uzstādīta jauna kopēja automātiskā vadības sistēma, apvienojot esošos ūdenssildāmos katlus ar jaunajiem.

Atsauksmē no pasūtītāja SIA „Tukuma Siltums” tika īpaši uzsvērts, ka Inspecta Latvia savus līguma pienākumus pildīja profesionāli un sekmīgi, darbus paveicot labā kvalitātē.

Katlu mājas rekonstrukcijas projekts tika aizsākts 2010. gadā un nodots ekspluatācijā 2011. gada novembrī. Rekonstrukcijas kopējās izmaksas sasniedza vairāk nekā 2,6 miljonus latu. Projekts tika realizēts LIAA un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Centrālās katlu mājas rekonstrukcija Tukuma pilsētā, Asteru ielā 6” ietvaros.

Lapa izveidota: 09 mai 2012