Inspecta klientiem jaunas iespējas standartu pieejamībā

Latvijā, attīstoties ražošanas un pakalpojumu sektoriem, saasinās arī konkurences cīņa iekšzemes tirgos, bet vēl būtiskāk pieaug pārliecība, ka mēs ar savām precēm un pakalpojumiem varam konkurēt arī Eiropas un starptautiskajos tirgos.

Tā kā arvien vairāk uzņēmumu interesējas par standartu lietošanu savu pakalpojumu un produkcijas izstrādē, Inspecta ar šo gadu saviem klientiem piedāvā palīdzību pareizu un piemērotu standartu izvēlē. Tos, kas vēl šaubās par to, vai standarti var paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, aicinām iepazīties ar atziņām, kuras starptautiskā standartizācijas organizācija ISO ir publicējusi savā mājas lapā par standartiem (1):

  1. Standarti palīdz konkurēt vienā līmenī ar lielajiem uzņēmumiem.
  2. Standarti Jūsu produktiem un/vai pakalpojumiem paver ceļu uz eksporta tirgiem.
  3. Standarti palīdz Jums atklāt labāko uzņēmējdarbības praksi.
  4. Standarti padara Jūsu biznesa aktivitātes efektīvākas.
  5. Standarti pārliecina un ievieš uzticību Jūsu klientos.
  6. Standarti paver jaunas biznesa un pārdošanas iespējas.
  7. Standarti sniedz Jums konkurētspējīgas priekšrocības.
  8. Standarti Jūsu zīmolu un vārdu padara starptautiski atpazīstamu.
  9. Standarti palīdz Jūsu uzņēmumam attīstīties.
  10. Standarti sekmē vienotas „valodas” izpratni visās industrijas nozarēs.

Ņemot vērā Inspecta pieredzi un darbu standartizācijas jomā gan Latvijā, gan Ziemeļvalstīs, mēs varam Jums palīdzēt izdarīt pareizu izvēli attiecībā uz standartu iegādi gan šodienas vajadzībām, gan rītdienas jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei. Tādēļ esam arī noslēguši vienošanos ar Latvijas Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centru par standartu piegādi saviem klientiem, kas ļauj mums piegādāt Jums nepieciešamos standartus elektroniski.

Pateicoties šim pakalpojumam, Jūs iegūstat virkni priekšrocību, un kā būtiskāko no tām vēlamies izcelt konsultatīvo aspektu. Līdz šim, iegādājoties standartus no SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, Jums pašiem nācās izvērtēt konkrētā standarta iegādes nepieciešamību. Tas nereti aizņēma vairākas dienas, un rezultāts ne vienmēr sniedza gaidīto efektu. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs varēsiet lietot mūsu ekspertu zināšanas un kompetenci, lai izvēlētos pareizos standartus ar pievienoto vērtību tieši Jūsu uzņēmumam.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, standartu izmaksas būs tieši tādas pašas, kā iegādājoties tos līdzšinējā kārtībā SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, taču klients saņems paaugstināta servisa pakalpojumu. Turklāt pastāv iespēja nodrošināt apjoma atlaidi gadījumos, ja klients vēlēsies iegādāties lielāku daudzumu standartu.

Inspecta nodrošina izplatīto standartu likumību un līdz ar to veicina legālu standartu izplatību Latvijā. Vienlaikus atgādinām, ka neatkarīgi no iegādes veida standarti ir dokumenti, uz kuriem attiecas autortiesības, tādēļ aicinām savus klientus respektēt šo jautājumu un lūdzam veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu nosacījumus, kurus attiecībā uz standartu legalitātes jautājumiem ir noteicis SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”.

Gadījumā, ja Jūs ir ieinteresējusi standartu iegāde vai vēlaties saņemt konsultācijas par standartizācijas jautājumiem, lūdzam sazināties ar savu Inspecta kontaktpersonu, kura tālāk nodrošinās Jūsu standartizācijas vajadzības.


(1) http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1443

Lapa izveidota: 09 mai 2012