Vīzija un stratēģija

Vīzija un stratēģija

Mēs veicinām drošību, kvalitāti un ilgtspējīgas vides attīstību Ziemeļeiropā!

Inspecta darbinieku vērtības:

  • Savstarpēja cieņa,
  • Klientu izpratne,
  • Dalīšanās pieredzē,
  • Pastāvīgi uzlabojumi.

Šīs četras vērtības Inspecta ievēro visās savās darbības jomās. Mēs ticam, ka tās nodrošina visaugstāko pakalpojumu kvalitāti un palīdz mūsu klientiem sasniegt izvirzītos mērķus.


Mūsu biznesa ideja

Darbojoties visā Ziemeļeiropā, uzturot spēcīgu vietējo pārstāvniecību un pilnībā izprotot mūsu klientu vajadzības, mēs piedāvājam visaugstākās kvalitātes inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas, konsultāciju un apmācību pakalpojumus organizācijām ražošanas nozarēs, infrastruktūras objektos, nekustamajos īpašumos u.c.


Uzticamība un kvalitāte

Savu ikdienas darbu mēs veicam saskaņā ar Starptautiskās inspekcijas un sertifikācijas organizāciju konfederācijas (CEOC) politiku. Uzticamība un atbilstības novērtēšanas pakalpojumu nozīmīgums arvien vairāk tiek akcentēts ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Aicinām Jūs iepazīties ar CEOC izveidoto dokumentu „TREŠO PERSONU INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA”!

Latviski
Angliski
Krieviski