Vēsture

Vēsture

Inspecta stāsts Latvijā aizsākās 1993.gadā, kad tika nodibināta AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūra, lai nodrošinātu bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes. Dibinātāju vidū bija Rīgas Tehniskā universitāte un tās vadošie speciālisti un absolventi, tādējādi jau sākotnēji nodrošinot profesionālu un augsti kvalificētu darba izpildījumu.

Inspecta zīmols Latvijā ienāca  2005.gadā, kad Ziemeļvalstu vadošais uzņēmums apvienojās ar AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūru (IBNA) un turpmāk Latvijā strādāja ar nosaukumu Inspecta Latvia.

2008.gadā Inspecta klientiem piedāvā arī palīdzību dažādās industrijas jomās, sniedzot darba aizsardzības pakalpojumus Inspecta Prevention.

2012.gadā Inspecta atver Inspecta Academy, nodrošinot gan sava personāla, gan klientu apamācību visdažādākajos, ar Inspecta pieredzi saistītajos jautājumos.