Cauruļvadu pārbaude ar “Long range” ultraskaņas testēšanas metodi

 :

Cauruļvadu pārbaude ar “Long range” ultraskaņas testēšanas metodi

Gēteborgas naftas pārstrādes rūpnīcā ST1 tika veikta cauruļvadu pārbaude ar “Long range” ultraskaņas testēšanas metodi (Long Range Ultrasonic Testing, LRUT)

 
Piekļūt nepieejamajam

Rūpnīcai ST1 bija nepieciešams noskaidrot vai jēlnaftas cauruļvads varētu būt droši izmantojams arī turpmāk. Atbildi deva “Long range” ultraskaņas testēšanas metode.


Drošība kā augstākā prioritāte

Naftas pārstrādes rūpnīcā ir ļoti svarīgi uzturēt augstu drošības līmeni, regulāri pārbaudot cauruļvadus.

“Mūsu darbs pamatojas uz maksimālas drošības nodrošināšanu,” norāda Magnuss Nilanders (Magnus Nylander), Gēteborgā izvietotās naftas pārstrādes rūpnīcas ST1 Inspicēšanas nodaļas vadītājs. Šajā rūpnīcā pārstrādā piekto daļu no Zviedrijas kopējā naftas produktu apjoma.


Izmaksu un darbības pārtraukumu novēršana

Pa divus kilometrus garo 20 collu cauruļvadu nafta plūst no Skarvikshamnas ostas uz naftas pārstrādes rūpnīcu ST1. Tā kā cauruļvads atrodas tieši uz balstiem, tas ir grūti inspicējams un pārbaudāms.

Drošības apsvērumu dēļ ST1 reizi divpadsmit gados nomaina visus cauruļvadus, kurus nav iespējams inspicēt vai pārbaudīt. Taču šoreiz, lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām un darbības pārtraukumiem, kas rastos nomainot ekspluatācijai derīgu cauruļvadu, rūpnīca griezās pie Inspecta.


Testēšana ekspluatācijas laikā

Inspecta konstatēja, ka cauruļvadu ir iespējams inspicēt, izmantojot “Long range” ultraskaņas testēšanas metodi. Metode ir piemērota, lai inspicētu cauruļvadus, kam nevar viegli piekļūt. Izmantojot šo metodi, izolācija tiek noņemta tikai mērījumu izdarīšanas vietās. Cauruļvadu aptverošais raidītājs raida signālu, kas sniedzas vismaz 25 metru attālumā abos virzienos. Zemfrekvences ultraskaņas signāli atklāj, vai cauruļvadā pastāv defekti un, ja tādi ir, norāda arī to atrašanās vietu.

Inspecta uzņēmās pilnu atbildību par visu inspicēšanas procesu. Tas prasīja apmēram trīs nedēļas un tika veikta naftas pārstrādes rūpnīcai darbojoties ar pilnu jaudu un naftas cauruļvadam funkcionējot ierastajā kārtībā.


Nozīmīgas atbildes par samērīgu cenu

Inspecta veiktie testi mums sniedza skaidru atbildi par to, ka mūsu jēlnaftas cauruļvads ir labā stāvoklī un, ka tas turpinās pildīt savas funkcijas,” saka ST1 pārstāvis Magnus Nilanders. “Ar “Long range” ultraskaņas testēšanas palīdzību mēs rentablā veidā varam palielināt mūsu cauruļvada ekspluatācijas laiku.”

“Esmu pārliecināts, ka arī daudzās citās nozarēs tiek izmantoti cauruļvadi, kam šī tehnoloģija sniegs ļoti nozīmīgas atbildes par samērīgu cenu,” piebilst Magnus Nilanders.