Trust & Quality

Trust & Quality

Klientu uzticēšanās ir nodrošinājusi Inspecta līdera pozīciju Ziemeļvalstīs.

Mūsu prioritāte ir veicināt klientu izpildījuma kvalitāti, darbības nepārtrauktību un rentabilitāti. Mēs nodrošinām, ka mūsu klientu infrastruktūra, iekārtas, telpas, projekti un procesi atbilst normatīvajos aktos  un standartos noteiktajām specifiskajām prasībām. Inspecta ir akreditēta neatkarīga institūcija ar ilgstošu darba pieredzi, kas nodrošina objektivitāti un klienta biznesa vajadzību ievērošanu.

Inspecta jau vairāk nekā 30 gadus ir strādājusi ar drošības un kvalitātes jautājumiem dažādās taustsaimniecības nozarēs. Mūsu komandā strādā augsti kvalificēti speciālisti, un tas ir noteicošais panākumu un veiksmes faktors. Mēs pamatojam savus slēdzienus, kā arī  norādām uz neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas un tās ietekmē Jūsu biznesa, cilvēku vai vides drošību. Inspecta ir jūsu partneris drošības un kvalitātes jautājumos.

Mūs raksturo uzticamība un kvalitāte.