Ilgtspēja

Ilgtspēja

Testēšana, inspicēšana un sertificēšana ir mūsu pakalpojumi, kas garantē jūsu kvalitātes un drošības izaugsmi. Mēs palīdzam ar saviem padomiem un apmācam arī Jūsu darbiniekus un piegādātājus. Tādejādi Inspecta sniedz ieguldījumu drošākas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

Mēs cieši sadarbojamies ar saviem klientiem, lai samazinātu ar klientu darbību saistītos riskus. Mēs pārbaudām atbilstību normatīvo aktu un dažādu starptautisko standartu prasībām. Mūsu uzdevums ir ieraudzīt neredzamo un gatavoties negaidītajam, pirms iespējamais risks ir materializējies kā nevajadzīgas izmaksas, kļūmes vai pat avārija. Sadarbībā ar klientiem mēs palielinām drošību, uzlabojam produktu un pakalpojumu kvalitāti.

Mēs sniedzam iespēju izvēlēties drošākus un ilgtspējīgākus risinājumus.

Mūsu misija ir kalpot jums, jūsu biznesam un visai sabiedrībai.