Inspecta personāla apmācības

Sadarbība ar MASOC

2011.gada maijā Inspecta Latvia noslēdza līgumu ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju (MASOC) par dalību Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmā ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”.

Inspecta darbinieki piedalās personāla apmācībās Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros (MASOC projekta „Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība” Nr. L-APA-10-0027).

 

Sadarbība ar LTRK

2011.gadā Inspecta noslēdza līgumu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) par dalību apmācību projektā Produktivitāte.lv

Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros, Inspecta darbiniekiem ir iespēja paaugstināt kvalifikāciju dažādās jomās.

 

2014. gadā Inspecta noslēdza līgumu ar Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju (LLDRA) par kopīgu ES Struktūrfondu projekta realizāciju programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”.

Projekta ietvaros, Inspecta darbiniekiem ir iespēja paaugstināt kvalifikāciju dažādās jomās