Nesagraujošās testēšanas apmācības ar ES līdzfinansējumu

2013.gada maijā Inspecta Latvia sāka veikt ESF līdzfinansētas apmācības šādos mācību kursos:

  • „Nesagraujošā kontrole ar ultraskaņas testēšanas metodi”;
  • „Nesagraujošā kontrole ar magnētisko daļiņu testēšanas metodi”;
  • „Nesagraujošā kontrole ar penetrācijas metodi”;
  • „Nesagraujošā kontrole ar radiogrāfijas metodi".

Projekts  „Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība” (Nr. L-APA-10-0027) tiek realizēts sadarbībā ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju (MASOC) Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmā ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”.

Inspecta darbinieki piedalās personāla apmācībās Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros (MASOC projekta „Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība” Nr. L-APA-10-0027).