Būvju konstrukcijas apsekošana ar nesagraujošās kontroles metodēm

2009.gada 6.oktobrī Inspecta Latvia noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Būvju konstrukcijas apsekošana ar nesagraujošās kontroles metodēm” īstenošanu. Projekta ietvaros tiks izstrādāts jauns pakalpojums, kurš atšķirībā no nozarē tradicionālā pakalpojuma, nodrošinās pārbaužu veikšanu, nebojājot pārbaudāmās konstrukcijas.

Citas būtiskas priekšrocības būs lielāks un precīzāks iegūtās informācijas apjoms par pārbaudāmo būvi, kā arī iespēja preventīvi identificēt būves bojājumus, kas nav pieejami atklāšanai ar tradicionālajām metodēm.

2009.gada decembrī ir uzsākta 220 dažādu stiegrotu dzelzsbetona konstrukciju paraugu izgatavošana, kas atbilst faktiski dabā sastopamajās būvēs lai tos izmantotu testēšanas metožu pilnveidošanai.

2010.gada janvārī ir uzsākta izgatavoto paraugu testēšana izmantojot Inspecta Latvia rīcībā pieejamās testēšanas tehnoloģijas.

2010.gada aprīlī ir uzsākta 100 dažādas stiprības betona paraugu izgatavošana.

2010.gada jūnijā ir pagarināts projekta izpildes laiks par vienu gadu.

2010.gada augustā ir atsākta intensīva paraugu testēšana izmantojot Inspecta Latvia rīcībā pieejamās testēšanas tehnoloģijas.

2010.gada oktobrī Inspecta Latvia sāk izmantot Proceq ražotās stiegrojuma testu iekārtu un ultraskaņas testeri iekšējo defektu testēšanas noteikšanai.

2010.gada decembrī ir uzsākta paraugu izgatavošana testiem ar tradicionālajām betona stiprības testēšanas metodēm.

2011.gada janvārī uzsākti paraugu testi ar tradicionālajām betona stiprības testēšanas metodēm un iegūto rezultātu detalizēta analīze.

2011.gada februārī uzsākti rūpnieciski izgatavotos izstrādājumu testi un paraugu izgatavošana testiem tradicionālajām betona stiprības testēšanas metodēm. 

2011.gada 14.jūnijā daļu no projekta gaitā sagatavotajām negraujošo testēšanas metodēm izvērtēja Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja (LATAK) eksperti un tuvākajā laikā ir gaidāma akreditācijas sfēras paplašināšana.

ERAF logo

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ES logo