Droša skola - drošs darbs

 :

Droša skola - drošs darbs

Projekts „Droša skola – drošs darbs” turpinās un arī šajā gadā aicina lielākos industrijas uzņēmumus un aktīvākās profesionālās izglītības iestādes uz sadarbību.

No šī gada 2.septembra AS "Inspecta Latvia" turpina projekta „Droša skola – drošs darbs” ietvaros nodrošināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu (PII) pedagogu apmācības sadarbībā ar Latvijas ražošanas uzņēmumiem, kuri īsteno labo praksi darba aizsardzības jomā.

Tieši PII pedagogiem ir nozīmīga loma jauniešu sagatavošanā profesionālam un praktiskam darbam ražošanas uzņēmumos. Veiksmīgai šī procesa nodrošināšanai nepieciešama dziļa izpratne par darba aizsardzības jautājumiem, tādēļ, ņemot vērā šos nozīmīgos aspektus, projekts paredz novadīt vienas dienas kursu praktisko mācību priekšmetu skolotājiem par darba drošības un aizsardzības jautājumiem, piesaistot labāko Latvijas uzņēmumu darba aizsardzības speciālistus. Apmācībās pedagogi ekskursijas veidā tiks iepazīstināti ar darba aizsardzības un ražošanas specifiku konkrētajā uzņēmumā. Tāpat uzskatāmi tiks parādīti labās prakses piemēri uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā, kā arī tiks doti interesanti un praktiski uzdevumi.

Pēc apmācībām pasniedzēji iegūs padziļinātu izpratni par to, kādas prasmes jaunietim nepieciešamas, lai viņa darba process būtu drošs gan paša, gan apkārtējo veselībai un dzīvībai.

Projekta mērķi ir:
- iepazīstināt pedagogus ar darba apstākļiem uzņēmumos,
- informēt audzēkņus par potenciālajām darba vietām,
- popularizēt sociāli atbildīgos uzņēmumus.

Šajā gadā savu dalību projektā ir jau apstiprinājuši 25 uzņēmumi un plānots, ka apmācības  tiks veiktas līdz 500 pedagogiem no visām Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm.

Uzņēmumu saraksts un apmeklējumu datumi

Aicinām pieteikt savu dalību projektā šeit (Pieteikuma forma).

Ar cieņu,
Nelda Elsiņa
Projekta koordinatore
Tālrunis: 67607900
E-pasts: nelda.elsina@inspecta.com

Projektu atbalsta LR Labklājības ministrija, Valsts Darba inspekcija, AS "Inspecta Latvia", AS „Severstaļlat”, SIA „FN Serviss” un SIA „Out Loud”, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija.

Apmācību programmas

SEPTEMBRIS

5. septembris, ceturtdiena AS Latvenergo
6. septembris, piektdiena AS Severstaļlat
10. septembris, otrdiena SIA AGA
12. septembris, ceturtdiena AS Valmieras piens
17. septembris, otrdiena SIA Jelgavas tipogrāfija
20. septembris, piektdiena SIA Latvijas Energoceltnieks
24. septembris, otrdiena AS Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca
26. septembris, ceturtdiena SIA Aloja Starkelsten
27. septembris, piektdiena SIA LEAX Baltix

OKTOBRIS

1. oktobris, otrdiena SIA Aile Grupa
2. oktobris, trešdiena SIA Cemex
3. oktobris, ceturtdiena AS RBSSKALS
8. oktobris, otrdiena AS Grindeks
9. oktobris, trešdiena AS Valmieras stikla šķiedra
10. oktobris, ceturtdiena AS Stora Enso Latvija
11. oktobris, piektdiena SIA Lode
15. oktobris, otrdiena AS UPB
17. oktobris, ceturtdiena AS Rīgas kuģu būvētava
22. oktobris, otrdiena SIA Kurekss
24. oktobris, ceturtdiena SIA Arčers
29. oktobris, otrdiena AS GUTTA
31. oktobris, ceturtdiena AS Rīgas Siltums

NOVEMBRIS

5. novembris, otrdiena RP SIA Rīgas satiksme