Cik bieži jāveic laboratoriskie mērījumi?

Vairumā gadījumu Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti tieši nenosaka laboratorisko mērījumu veikšanas periodiskumu, bet paredz, ka nākamo mērījumu veic atkarībā no iepriekšējā mērījuma rezultāta, tādēļ, ja vien darba vidē ir konstatēta attiecīgā riska faktora klātbūtne, tad ideālā gadījumā, veicot sākotnējo stāvokļa novērtējumu, būtu vēlams veikt arī attiecīgus mērījumus.

Papildus tam mērījumi jāveic arī:

  • Ja tiek konstatēta darbinieku veselības stāvokļa pasliktināšanās, kuru izraisījis konkrēts darba vides faktors (piemēram, trokšņa izraisīta aroda vājdzirdība u.c.),
  • Pēc veiktajiem darba aizsardzības pasākumiem, kas vērsti uz konkrētā riska izslēgšanu no darba vides vai samazināšanu.

Ja vairākas nodarbināto grupas veic tādus pašus vai līdzīgus darbus tajā pašā darba vidē un ir pakļautas vienādiem riska faktoriem, var veikt tikai vienu ekspozīcijas mērījumu un tā rezultātus attiecināt uz visām nodarbināto grupām.