Darba vides kaitīgo faktoru mērījumi

Darba vides risku novērtēšanā īpaša uzmanība jāvelta laboratoriskajiem mērījumiem, kuri sniedz objektīvu informāciju par vairākiem darba vides riskiem, piemēram, ķīmisko vielu koncentrāciju darba vides gaisā, trokšņa līmeni, mikroklimatu telpās un apgaismojumu darba vietās.

Laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt, ne tikai lai novērtētu iespējamo ietekmi uz darbinieku veselību, bet arī lai varētu precīzāk noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus un to prioritāti, tajā skaitā izvēlēties atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, kā arī precīzāk noteikt attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku, veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu.

Lai iegūtu ticamus mērījumu rezultātus, visus darba vides laboratoriskos mērījumus ieteicams veikt tikai akreditētām testēšanas laboratorijām (Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksts un akreditācijas sfēras atrodamas mājas lapā www.latak.lv).


Cik bieži jāveic laboratoriskie mērījumi?
Kas jādara pēc mērījumu rezultātu saņemšanas?