Riska pakāpes noteikšana

Riska pakāpes noteikšana

Riska iespējamība

Riska sekas

 Maz bīstamas

 Bīstamas

 Ļoti bīstamas

Neiespējams

 NENOZĪMĪGS RISKS
I

 PIEŅEMAMS RISKS
II

 CIEŠAMS RISKS
III

Maz iespējams

 PIEŅEMAMS RISKS
II

 CIEŠAMS RISKS
III

 NOZĪMĪGS RISKS
IV


Iespējams

 CIEŠAMS RISKS
III

 NOZĪMĪGS RISKS
IV

 NECIEŠAMS RISKS
V


Ieteicamie darba aizsardzības pasākumu veikšanas termiņi

Riska pakāpe

Pasākumu apjoms

Ieteicamie pasākumu veikšanas termiņi

  NENOZĪMĪGS RISKS
I

Speciāli pasākumi nav nepieciešami. Jāturpina ievērot noteiktie darba aizsardzības pasākumi.

 -

 PIEŅEMAMS RISKS
II

Speciāli pasākumi nav nepieciešami, bet ieteicams izvērtēt, kādi pasākumi būtu veicami ar minimāliem materiāliem ieguldījumiem.

6-12 mēneši (vai līdz normatīvajos aktos noteikto pārejas periodu beigām)

 CIEŠAMS RISKS
III

Nepieciešami pasākumi riska samazināšanai, bet tie nav jāveic nekavējoties.

Jāņem vērā riskam pakļauto darbinieku skaits un iespējamā kaitējuma sekas.

 3-5 mēneši

 NOZĪMĪGS RISKS
IV

Darbu darba vietā nedrīkst veikt, kamēr nav veikti pasākumi riska samazināšanai vai novēršanai. Ja darbu nav iespējams pārtraukt, pasākumi jāveic steidzamības kārtā, vadoties pēc riskam pakļauto darbinieku skaita.

 1-3 mēneši

 NECIEŠAMS RISKS
V

Nekavējoties jāveic pasākumi riska samazināšanai vai novēršanai. Ja līdzekļu trūkuma vai citu iemeslu dēļ nav iespējams veikt attiecīgos pasākumus, darbs bīstamajā zonā kategoriski aizliegts.

 Darbs jāpārtrauc