Darba vides riska faktoru identifikācija

Šajā posmā tiek veikta darba vides riska faktoru identifikācija, apsekojot konkrētas darba vietas vai darba veidus.

Ar jautājumu palīdzību tiek novērtēta:

  • Struktūrvienība (objekts) kopumā,
  • Konkrēta darba vieta (telpa) vai darba veids (profesija),
  • Izvērtēta normatīvo dokumentu prasību ievērošana un jau veikto darba aizsardzības pasākumu apjoms.

Ir paredzēti jautājumi arī salīdzinoši specifisku jautājumu izvērtēšanai (darba aprīkojums, spiedieniekārtas, darbs augstumā u.c.).