Darba vides kaitīgo faktoru mērījumi

Šajā posmā tiek veikti nepieciešamie darba vides kaitīgo faktoru mērījumi, kā arī jebkuras citas trūkstošās informācijas izvērtēšana (drošības datu lapu analīze, darba drošības instrukciju analīze, nelaimes gadījumu analīze u.c.).