Testēšana ar termogrāfijas metodi

Termogrāfija ir metode, ar kuras palīdzību iespējams noteikt objekta virsmas temperatūras sadalījumu, pārveidojot tā izstaroto infrasarkano starojumu krāsu attēlā.

Ar termogrāfijas metodi iespējams atklāt objekta būvēšanas laikā pieļautās kļūdas - termiskās neregularitātes, „aukstuma tiltus”, gaisa un mitruma noplūdes, siltināšanas un montāžas trūkumus, nekvalitatīvus kontaktus elektroietaisēs utml. Tādejādi ir iespējams dot norādījumus kā samazināt siltuma zudumus.

Termogrāfija ir viens no efektīvākajiem veidiem kā novērtēt nekustamā īpašuma stāvokli. Pārbaudes rezultātā pasūtītājs saņem atskaiti ar infrasarkanā starojuma attēliem.

Lai veiktu termogrāfiju jāņem vērā vairāki aspekti:

  • ir jābūt pietiekami lielai temperatūru starpībai starp būvkonstrukcijas ārējo un iekšējo virsmu,
  • nedrīkst spīdēt saule,
  • būves virsmai ir jābūt sausai.

 

Ieguvumi, ko sniedz testēšana ar termogrāfijas metodi

  • Attālināta testēšana bez tiešā kontakta - nav nepieciešama tieša piekļuve un virsmas sagatavošana.
  • Operatīva rezultātu iegūšana jau uzreiz objektā.
  • Iespēja attālināti noteikt pārbaudāmās virsmas temperatūru jebkurā ēkas punktā.
  • Siltuma zudumu samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana.

 

Pakalpojuma apraksts