Grunts testēšana

Grunts testēšanas mērķis ir ģeotehniskā izpēte un pamatnes grunts īpašību pārbaude būvniecības laikā, kā arī projektā paredzēto zemes darbu un pamatu izbūves darbu izpildes nodrošināšana atbilstoši projektam un tehniskajiem normatīviem.

Testēšanu iespējams veikt dažādām gruntīm – gan smilšainām, gan rupjgraudainām, gan jauktām.

Testēšanas laboratorija izmanto četras pamatmetodes grunts fizikālo īpašību noteikšanai:

  • grunts dinamiskās plāksnes slogošanas testa metode ar krītošā svara deflektometru;
  • grunts blīvuma noteikšana ar griezošā gredzena metodi;
  • grunts mitruma noteikšana ar izžāvēšanu līdz pastāvīgai masai;
  • grunts maksimālā blīvuma noteikšana.

Šajos procesos iegūtie rezultāti tiek izmantoti grunts sablīvējuma koeficienta, proktora sablīvējuma koeficienta vai arī grunts pamatnes nestspējas noteikšanai, aprēķinot elastības moduļa raksturlielumus. Iegūto rezultātu atbilstību novērtē pasūtītājs saskaņā ar projektā vai autoceļu specifikācijā ietverto grunšu stiprības parametru raksturlielumiem.

Veicam arī grunts granulometriskā sastāva un filtrācijas koeficienta noteikšanu.

 

Ieguvumi, ko sniedz grunts testēšana

  • Izpildītas normatīvo aktu prasības.
  • Objektīvs rezultāts par grunts pamatnes sablīvējumu.
  • Uzticams vērtējums  no starptautiski atzīta un pazīstama uzņēmuma.

 

Pakalpojuma apraksts