Sagraujošā testēšana

Inspecta Testēšanas laboratorija piedāvā veikt metināto savienojumu, melno un krāsaino metālu/sakausējumu izstrādājumu sagraujošo testēšanu kvalitātes apliecināšanai/novērtēšanai, kā arī ekspertīzes metālzinības jomā.

Veicot sagraujošo testēšanu, Jūs saņemat objektīvu informāciju Testēšanas pārskata vai Ekspertīzes slēdziena formā par pārbaudāmā izstrādājuma īpašībām un to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Atkarībā no klienta uzdevuma un izstrādājuma veida sagraujošā testēšana tiek veikta, lai noteiktu īpašības ar sekojošam metodēm:

  • Stiepes tests – izturības (Fmax; Rp0,2; RpX; ReH; Rm) un plastisko (A5; A10; Agt; Z; Z15; Z25; Z35) īpašību noteikšanai;
  • Lieces tests – robežplastiskuma noteikšanai;
  • Cietības tests – cietības noteikšanai pēc Brineļa, Rokvela (skalas A; B; C) un Vikersa metodēm;
  • Triecienizturības (Šarpi) tests – stigrības īpašību (KU; KV; KCU; KCV) noteikšanai pie istabas un pazeminātām temperatūrām līdz -60C;
  • Makro- un mikroskopiskā testēšana – metināto savienojumu kvalitātes noteikšanai, kā arī izstrādājumu metalogrāfijas izpētes darbiem.

Sagraujošā testēšana tiek veikta ar modernu, metroloģiski pārbaudītu, Latvijā visjaudīgāko testēšanas iekārtu uz stiepi un lieci. Tā ļauj veikt izstrādājumu testēšanu pilnā profilā ar šķērsgriezuma laukumu līdz 1400 mm2 (~ diametrs 42 mm) un maksimālo spēku uz stiepi līdz 1000 kN (~100 tonnas).

Ieguvumi, ko sniedz ekspertīze metālzinību jomā:

  • Sakarību noteikšana starp metāla izstrādājuma ķīmisko sastāvu, makro-/mikrostruktūru un īpašībām;
  • Likumsakarību noteikšana struktūras un īpašību izmaiņās, zem ārējo faktoru ietekmes rezultātā.