Vizuālā testēšana

Metāla un nemetāla izstrādājumu, kā arī metinātu tērauda un citu sakausējumu savienojumu virsmas nepilnību noteikšana.

Šī metode ir pati universālākā un visplašāk izplatītā metode, kuru visdažādāko izstrādājumu pārbaudei izmanto ne tikai ražošanā, bet arī dažādās jomās izmantotajā tehniskajā diagnostikā. Noviržu vai defektu konstatācijai izmanto gaismas avotu. Virsmas atstarotā gaisma atšķiras no defekta atstarotās gaismas, veidojot kontrastu, kuru uztver cilvēka acs. Testēšana faktiski notiek saskatāmā elektromagnētiskā starojuma diapazonā un ir iespējama, izmantojot pavisam vienkāršus kontroles līdzekļus un mērinstrumentus.

Lai arī metode ir ļoti vienkārša, tā ir visbiežāk un visplašāk izmantotā nesagraujošās testēšanas, ražošanas un montāžas kontroles metode.

Grūti piekļūstamās vietās izvietotu virsmu, sarežģītas formas izstrādājumu, tvertņu un cauruļvadu pārbaudei no iekšpuses mūsu laboratorija izmanto digitālu videoskopu OLYMPUS IPLEX.

Metodes priekšrocības

Metode ir plaši pielietojama virsmas kvalitātes kontrolei, noviržu un virsmas defektu noteikšanai. Metode nodrošina visdažādāko formu, sarežģītības pakāpes un grūti piekļūstamās vietās uzstādītu detaļu pārbaudi. Svarīgs apstāklis ir arī metodes pielietošanas ātrums.

Metode ir izmantojama visdažādākajās ražošanas un ekspluatācijas procesos un stadijās, tai skaitā, uzsākot izstrādājumu ekspluatāciju, starp apstrādes procesiem notiekošajā kontrolē, defektu atlasē, tehniskajā diagnostikā.

Metodes ticamība: nav nepieciešama netieša indikāciju interpretācija. Defekti tiek konstatēti vizuāli un tieši.

Ekonomiskums: vizuālo testēšanu izmanto pirms citām nesagraujošās testēšanas metodēm vai arī pirms dažādām tehnoloģiskām operācijām.

Drošība: nav nepieciešami nekādi īpaši drošības pasākumi un ražošanas apturēšana.

Pielietojuma joma

 • Rūpnieciskā ražošana
  Cauruļvadi un metalurģijas izstrādājumi
  Naftas, gāzes un ķīmiskās rūpniecības objekti
  Rezervuāri un spiedieniekārtas
  Ēku un būvju apsekošana
  Siltumenerģētika
  Tiltu konstrukciju pārbaudes
  Celšanas iekārtu pārbaude
  Rūpnieciskā ražošana
 • Cauruļvadi un metalurģijas izstrādājumi
 • Naftas, gāzes un ķīmiskās rūpniecības objekti
 • Rezervuāri un spiedieniekārtas
 • Ēku un būvju apsekošana
 • Siltumenerģētika
 • Tiltu konstrukciju pārbaudes
 • Celšanas iekārtu pārbaude