Testēšana ar ultraskaņu

Testēšana ar ultraskaņu ir nesagraujošā testēšanas metode, kas balstīta uz ultraskaņas svārstību spēju izplatīties materiālos un atstaroties no robežām, kas atdala vides ar dažādu akustisko pretestību.

 

Testēšana ar ultraskaņu ir nesagraujošā testēšanas metode, kas balstīta uz ultraskaņas svārstību spēju izplatīties materiālos un atstaroties no robežām, kas atdala vides ar dažādu akustisko pretestību.
Testēšana ar ultraskaņu ir īpaši piemērota, lai pārbaudītu viendabīgus, cietus materiālus ar lielu biezumu.
Vadoties pēc atstarotās enerģijas lieluma, eksperts atbilstoši NT dokumentācijā noteiktajam novērtē, cik bīstama ir atklātā indikācija.
Šī metode spēj noteikt gan ārējos, gan iekšējos defektus, bet vislabāk tā ir piemērota plaisu, nesakausējumu, necaurmetinājumu un atslāņošanās atklāšanai.
Ultraskaņas testēšanu var pielietot ne tikai feromagnētiskiem materiāliem, bet arī nerūsējošiem tēraudiem, kompozītmateriāliem, plastmasas u.c.
Ieguvumi
Veicot testēšanu ar ultraskaņas metodi, objekts netiek bojāts.
Metode ļauj pārbaudīt gan metāliskus, gan nemetāliskus izstrādājumus, ko, piemēram, nevar teikt par magnētisko daļiņu testēšanas metodi.
Testēšana ar ultraskaņu ir ātrāka, lētāka par rentgenogrāfiju, turklāt tā nav bīstama apkārtējo cilvēku veselībai. Metode ekspertam sniedz iespēju momentāni noteikt defekta koordinātes un dziļumu.
Izmantojamā aparatūra ir ļoti mobila, kas palīdz pārbaudīt objektus ar sarežģītu konfigurāciju un izvietojumu.
Metodei piemīt vairākas svarīgas priekšrocības - tā sniedz tūlītēju atbildi, ar to ir iespējams pārbaudīt biezas detaļas, un tās izmantošana iespējama arī gadījumā, ja objektam iespējams piekļūt tikai no vienas puses.

Testēšana ar ultraskaņu ir īpaši piemērota, lai pārbaudītu viendabīgus, cietus materiālus ar lielu biezumu.

Vadoties pēc atstarotās enerģijas lieluma, eksperts atbilstoši NT dokumentācijā noteiktajam novērtē, cik bīstama ir atklātā indikācija.

Šī metode spēj noteikt gan ārējos, gan iekšējos defektus, bet vislabāk tā ir piemērota plaisu, nesakausējumu, necaurmetinājumu un atslāņošanās atklāšanai.
Ultraskaņas testēšanu var pielietot ne tikai feromagnētiskiem materiāliem, bet arī nerūsējošiem tēraudiem, kompozītmateriāliem, plastmasas u.c.

Ieguvumi

Veicot testēšanu ar ultraskaņas metodi, objekts netiek bojāts.
Metode ļauj pārbaudīt gan metāliskus, gan nemetāliskus izstrādājumus, ko, piemēram, nevar teikt par magnētisko daļiņu testēšanas metodi.Testēšana ar ultraskaņu ir ātrāka, lētāka par rentgenogrāfiju, turklāt tā nav bīstama apkārtējo cilvēku veselībai. Metode ekspertam sniedz iespēju momentāni noteikt defekta koordinātes un dziļumu.

Izmantojamā aparatūra ir ļoti mobila, kas palīdz pārbaudīt objektus ar sarežģītu konfigurāciju un izvietojumu.Metodei piemīt vairākas svarīgas priekšrocības - tā sniedz tūlītēju atbildi, ar to ir iespējams pārbaudīt biezas detaļas, un tās izmantošana iespējama arī gadījumā, ja objektam iespējams piekļūt tikai no vienas puses.

Pakalpojuma apraksts