Testēšana ar ultraskaņu (TOFD&Phased Array)

Ultraskaņas defektoskopija ir nesagraujošās testēšanas metode, ar kuru iespējams noteikt metinātā savienojuma un/vai pamatmetāla viendabīgumu, atklājot defektu atrašanās vietas un izmērus, ar mērķi novērtēt izstrādājuma atbilstību kvalitātes prasībām. Testēšanai tiek izmantota augstas frekvences skaņas viļņu enerģija.

 

Ultraskaņas defektoskopija ir nesagraujošās testēšanas metode, ar kuru iespējams noteikt metinātā savienojuma un/vai pamatmetāla viendabīgumu, atklājot defektu atrašanās vietas un izmērus, ar mērķi novērtēt izstrādājuma atbilstību kvalitātes prasībām. Testēšanai tiek izmantota augstas frekvences skaņas viļņu enerģija.Lidlaika difrakcijas (Time-of-Flight Diffraction, TOFD) un fāzēto režģu (Phased Array, PA) metodes ir nākamais solis ultraskaņas defektoskopijas attīstībā. Abas metodes var izmantot gan atsevišķi, gan arī vienlaicīgi. Vienlaicīga metožu izmantošana paaugstina defektu identificēšanas un mērījumu veikšanas efektivitāti. Minētā analīze perspektīvā var aizstāt nesagraujošo testēšanu ar radiogrāfijas metodi.
Izmantojot TOFD un PA testēšanas metodes, tiek iegūts kvalitatīvs signāls, kas nodrošina plašas defektu vizualizācijas un identifikācijas iespējas, kas savukārt, paaugstina pārbaudes rezultātu ticamību un kvalitāti. Izmantojot minētās metodes, iegūto informāciju ir iespējams dokumentēt un arhivēt, tā nodrošinot iespēju kontrolēt objekta stāvokli tā ekspluatācijas laikā.
Objekti
Metinātie savienojumi
Cauruļvadu un tvertņu pamatmetāls
Lējumi un kalumi
Sarežģītās formas detaļas un izstrādājumi
Cauruļvadi ar mazu diametru (no 12,7 līdz 101 mm) un minimālu attālumu starp tiem (no 13 mm)

Ultraskaņas defektoskopija ir nesagraujošās testēšanas metode, ar kuru iespējams noteikt metinātā savienojuma un/vai pamatmetāla viendabīgumu, atklājot defektu atrašanās vietas un izmērus, ar mērķi novērtēt izstrādājuma atbilstību kvalitātes prasībām. Testēšanai tiek izmantota augstas frekvences skaņas viļņu enerģija.

Lidlaika difrakcijas (Time-of-Flight Diffraction, TOFD) un fāzēto režģu (Phased Array, PA) metodes ir nākamais solis ultraskaņas defektoskopijas attīstībā. Abas metodes var izmantot gan atsevišķi, gan arī vienlaicīgi. Vienlaicīga metožu izmantošana paaugstina defektu identificēšanas un mērījumu veikšanas efektivitāti. Minētā analīze perspektīvā var aizstāt nesagraujošo testēšanu ar radiogrāfijas metodi.

Izmantojot TOFD un PA testēšanas metodes, tiek iegūts kvalitatīvs signāls, kas nodrošina plašas defektu vizualizācijas un identifikācijas iespējas, kas savukārt, paaugstina pārbaudes rezultātu ticamību un kvalitāti.

Izmantojot minētās metodes, iegūto informāciju ir iespējams dokumentēt un arhivēt, tā nodrošinot iespēju kontrolēt objekta stāvokli tā ekspluatācijas laikā.

Objekti

 

  • Metinātie savienojumi
  • Cauruļvadu un tvertņu pamatmetāls
  • Lējumi un kalumi
  • Sarežģītās formas detaļas un izstrādājumi
  • Cauruļvadi ar mazu diametru (no 12,7 līdz 101 mm) un minimālu attālumu starp tiem (no 13 mm)