Testēšana ar tecēšanas metodi

Metode sniedz iespēju atklāt caurejošus defektus metinātos savienojumos, pamatmetālā un no neporainiem materiāliem izgatavotos izstrādājumos.Šī metode balstīta uz retinājuma nodrošināšanu speciālā atdalošā vakuuma kamerā.

Metode sniedz iespēju atklāt caurejošus defektus metinātos savienojumos, pamatmetālā un no neporainiem materiāliem izgatavotos izstrādājumos.
Šī metode balstīta uz retinājuma nodrošināšanu speciālā atdalošā vakuuma kamerā. Vakuuma kameras konstrukcija ir ļoti vienkārša, tā sastāv no caurspīdīga materiāla testējamās virsmas novērošanai un gumijas blīvējumiem. Konstrukcijas vienkāršība un iespēja izveidot vakuuma kameru ar jebkuru formu tecēšanas metodi ļauj pielietot gandrīz visiem objektiem, kam ir līdzena virsma. Retinājuma vērtībai jāatrodas 0,5…0,8 bar robežās.
Defektu vizualizācijai kā indikatoru izmanto putu vidi, piemēram, ziepjūdeni. Defekta gadījumā indikācijas izpaudīsies burbuļošanas veidā.
Testēšanu ar tecēšanas metodi var pielietot praktiski visiem materiāliem ar līdzenu virsmu.
Ieguvumi
Metode ir viegli realizējama un ātra, tā ir arī salīdzinoši lēta.
Minimālas prasības virsmas sagatavošanai.
Tecēšanas metodi var pielietot visdažādāko formu un izmēru objektiem.
Pēc paveiktas testēšanas nav nepieciešams veikt papildus darbus, kas var būt saistīti ar virsmas tīrīšanu.
Testēšanas laikā objekts netiek bojāts.
Tecēšanas metode nav bīstama apkārtējo cilvēku veselībai.
Tecēšanas metodi var pielietot gan metāliskiem, gan nemetāliskiem materiāliem.

Vakuuma kameras konstrukcija ir ļoti vienkārša, tā sastāv no caurspīdīga materiāla testējamās virsmas novērošanai un gumijas blīvējumiem. Konstrukcijas vienkāršība un iespēja izveidot vakuuma kameru ar jebkuru formu tecēšanas metodi ļauj pielietot gandrīz visiem objektiem, kam ir līdzena virsma. Retinājuma vērtībai jāatrodas 0,5…0,8 bar robežās.

Defektu vizualizācijai kā indikatoru izmanto putu vidi, piemēram, ziepjūdeni. Defekta gadījumā indikācijas izpaudīsies burbuļošanas veidā.Testēšanu ar tecēšanas metodi var pielietot praktiski visiem materiāliem ar līdzenu virsmu.

Ieguvumi

  • Metode ir viegli realizējama un ātra, tā ir arī salīdzinoši lēta.
  • Minimālas prasības virsmas sagatavošanai.
  • Tecēšanas metodi var pielietot visdažādāko formu un izmēru objektiem.
  • Pēc paveiktas testēšanas nav nepieciešams veikt papildus darbus, kas var būt saistīti ar virsmas tīrīšanu.
  • Testēšanas laikā objekts netiek bojāts.
  • Tecēšanas metode nav bīstama apkārtējo cilvēku veselībai.
  • Tecēšanas metodi var pielietot gan metāliskiem, gan nemetāliskiem materiāliem.