Testēšana ar akustiskās emisijas metodi

Testēšana ar akustiskās emisijas metodi ir efektīva materiālu novērtēšanas un nesagraujošās testēšanas metode, kas ir balstīta uz elastīgo viļņu uztveršanas.

Testēšana ar akustiskās emisijas metodi ir efektīva materiālu novērtēšanas un nesagraujošās testēšanas metode, kas ir balstīta uz elastīgo viļņu uztveršanas. Elastīgie viļņi, kurus uztver akustiskās emisijas sensors, ģenerējas, kad notiek nospriegota materiāla deformācija. Šie viļņi no avota izplatās tieši uz devējiem, kur tie tiek pārveidoti elektriskajos signālos. Akustiskās emisijas ierīces apstrādā signālus, kas tiek vizualizēti monitorā. Balstoties uz šiem datiem, eksperts novērtē visas struktūras stāvokli. Atkarībā no devēju daudzuma, iespējams noteikt sprieguma koncentratoru atrašanās vietas.
Lai veiktu akustisko testēšanu, objekts ir jānoslogo vai jāpakļauj spiedienam.
Akustiskā emisija, atšķirībā no citām nesagraujošās testēšanas metodēm, atklāj nevis ģeometriskos neviendabīgumus, bet gan mikroskopiskās kustības. Testēšana ar akustisko emisiju ļauj ātri atklāt plaisas pieaugumu, gāzes vai šķidruma noplūdes.
Ieguvumi
Īsā laika posmā ir iespējams pārbaudīt lielu testējamā objekta laukumu.
Metode nodrošina defektu klasifikāciju pēc to bīstamības līmeņa.
Akustiskā emisija ir ļoti jūtīga pret pieaugošiem defektiem (plaisām).
Vienas pārbaudes rezultātā var tikt pārbaudīts viss objekts. Testēšanu būtiski neietekmē objekta orientācija un izvietojums.
Elastīgie viļņi, kurus uztver akustiskās emisijas sensors, ģenerējas, kad notiek nospriegota materiāla deformācija. Šie viļņi no avota izplatās tieši uz devējiem, kur tie tiek pārveidoti elektriskajos signālos. Akustiskās emisijas ierīces apstrādā signālus, kas tiek vizualizēti monitorā. Balstoties uz šiem datiem, eksperts novērtē visas struktūras stāvokli. Atkarībā no devēju daudzuma, iespējams noteikt sprieguma koncentratoru atrašanās vietas.

Lai veiktu akustisko testēšanu, objekts ir jānoslogo vai jāpakļauj spiedienam.

Akustiskā emisija, atšķirībā no citām nesagraujošās testēšanas metodēm, atklāj nevis ģeometriskos neviendabīgumus, bet gan mikroskopiskās kustības. Testēšana ar akustisko emisiju ļauj ātri atklāt plaisas pieaugumu, gāzes vai šķidruma noplūdes.

Ieguvumi
  • Īsā laika posmā ir iespējams pārbaudīt lielu testējamā objekta laukumu.
  • Metode nodrošina defektu klasifikāciju pēc to bīstamības līmeņa.
  • Akustiskā emisija ir ļoti jūtīga pret pieaugošiem defektiem (plaisām).
  • Vienas pārbaudes rezultātā var tikt pārbaudīts viss objekts. Testēšanu būtiski neietekmē objekta orientācija un izvietojums.