Raupjuma mērīšana

Raupjuma mērīšanu veic, izmantojot kontakta mērinstrumentu – profilometru, ar kuru iespējams noteikt gan vidējo profila augstumu Rz, gan vidējo aritmētisko profila novirzi Ra.

 

Raupjuma mērīšanu veic, izmantojot kontakta mērinstrumentu – profilometru, ar kuru iespējams noteikt gan vidējo profila augstumu Rz, gan vidējo aritmētisko profila novirzi Ra. Profilometra galvenā sastāvdaļa ir koniska dimanta zonde, kas savienota ar pjezoelektrisko devēju. Šī zonde pilda galveno funkciju – mēra virsmas profilu (raupjumu). 
Zonde pārvietojas perpendikulāri pārbaudāmai virsmai, bet devējs ģenerē signālus. Signāli, kas tiek saņemti no devēja caur elektronisko pastiprinātāju, nonāk elektroniskajā blokā, kas pārrēķina nolasītās pārvietojuma vērtības un atspoguļo tās displejā kā mērījumu rezultātu.
Ieguvumi
Ātra rezultātu iegūšana un augsta precizitāte. Iespējams nomērīt gan vidējo profila augstumu Rz, gan vidējo aritmētisko profila novirzi Ra. Pēc mērījumiem iespējams noteikt detaļas atbilstību tehniskās dokumentācijas prasībām.

 

Raupjuma mērīšanu veic, izmantojot kontakta mērinstrumentu – profilometru, ar kuru iespējams noteikt gan vidējo profila augstumu Rz, gan vidējo aritmētisko profila novirzi Ra.

Profilometra galvenā sastāvdaļa ir koniska dimanta zonde, kas savienota ar pjezoelektrisko devēju. Šī zonde pilda galveno funkciju – mēra virsmas profilu (raupjumu). 

Zonde pārvietojas perpendikulāri pārbaudāmai virsmai, bet devējs ģenerē signālus. Signāli, kas tiek saņemti no devēja caur elektronisko pastiprinātāju, nonāk elektroniskajā blokā, kas pārrēķina nolasītās pārvietojuma vērtības un atspoguļo tās displejā kā mērījumu rezultātu.

Ieguvumi

Ātra rezultātu iegūšana un augsta precizitāte. Iespējams nomērīt gan vidējo profila augstumu Rz, gan vidējo aritmētisko profila novirzi Ra.

Pēc mērījumiem iespējams noteikt detaļas atbilstību tehniskās dokumentācijas prasībām.

Pakalojuma apraksts