Betona konstrukciju nesagraujošā testēšana

 :

Betona konstrukciju nesagraujošā testēšana

Betona testēšanā tiek izmantotas nesagraujošās un/vai daļēji sagraujošās testēšanas metodes, un ar to palīdzību var novērtēt betona stiegrojumu, stiprību, plaisas vai ieslēgumus.

Testēšanas laboratorijas eksperti ar dažādiem tehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumu var noteikt tādas jaunu vai ekspluatācijā esošu būvju betona konstrukciju īpašības, kā: 

  • Betona stiprība,
  • Stiegrojuma stieņu izvietojums un aizsargslāņa biezums,
  • Stiegrojuma stieņu korozijas līmenis,
  • Betona karbonizācijas dziļums,
  • Hlorīdjonu saturs betonā,
  • Betona mitrums un virsmas temperatūra.

Betona nesagraujošās testēšanas rezultāti var tikt izmantoti kā daļa no tālākas būves, konstrukcijas vai atsevišķa elementa kompleksās novērtēšanas.

Ieguvumi, ko sniedz betona nesagraujošā testēšana

  • Veicot betona nesagraujošo (daļēji sagraujošo) testēšanu, pasūtītājs rezultātus iegūst ātrāk, nekā testējot betona paraugus laboratorijā ar graujošiem testiem,
  • Vietas, kurās tiek veikta daļēji sagraujošā testēšana, remonts nepieciešams pavisam nelielā laukumā –10 līdz 20cm2 paliek tikai 3cm līdz 5cm dziļa bedrīte,
  • Iegūto rezultātu ticamība ir pietiekoši augsta un var tikt salīdzināta ar graujošo testu rezultātiem.

 

Pakalpojuma apraksts