Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertifikācija

Inspecta piedāvā nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertifikāciju, atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām.

Sertificēšanas procedūru var iziet jebkura persona, neatkarīgi no darba un dzīves vietas, ja vien personas zināšanu līmenis atbilst minimālajām standartā EN ISO 9712 noteiktajām NDT speciālistu apmācībām un praktiskajai pieredzei noteiktajām prasībām, un persona var uzrādīt dokumentus, kas apliecina nepieciešamo zināšanu līmeni. 

Sertifikācijas process ietver:

 • pieteikuma un sertifikācijai nepieciešamo dokumentu paketes iesniegšanas;
 • pretendenta iesniegto dokumentu izvērtēšanas;
 • teorētiskā un praktiskā eksāmena organizēšanā;
 • eksaminācijas rezultātu novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas par speciālista kvalifikācijas atzīšanu;
 • sertifikātu izsniegšanas;
 • sertificētā speciālista uzraudzība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pretendenta pieteikums;
 • apliecinājums, par pretendenta NDT speciālista apmācību kursu beigšanu metodē, uz kuru pretendē pretendents, norādot apmācību apjomu stundās;
 • pretendenta izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • izziņa, par pretendenta redzes atbilstību standartā norādītajām prasībām;
 • pretendenta ražošanas pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pretendenta fotogrāfijas.

* Pieteikuma anketu sertifikācijas procesa uzsākšanai potenciālie interesanti var saņemt, sūtot e-pastu uz adresi: latvia@inspecta.com

Ieguvumi, ko sniedz nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertifikācija

 • Uzņēmumam/ darba devējam – paaugstināta konkurētspēja un izgatavotās produkcijas kvalitātes garants;
 • Potenciālajam NDT speciālistam – individuālo zināšanu un prasmju apliecinājums, kas nodrošina augstāku atalgojumu un piedāvā labākas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • Starptautiski atzīta un pazīstama atbilstības vērtētāja apliecināta NDT speciālista kvalifikācija.

Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu ētikas kodekss