Lodēšanas operatoru sertifikācija

Inspecta piedāvā lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām.

Sertifikācijas eksāmena laikā pretendents demonstrē savas tehnoloģiskā procesa pārzināšanas prasmes un iemaņas.

Kvalifikācijas eksāmena darbā ir ņemti vērtā visi ar plānotajiem darbiem saistītie apstākļi, t.sk. metālisko materiālu marka un tā īpašības, biezums, lodēšanas paņēmieni u.c. parametri. 

Sertifikācijas process ietver:

 • nepieciešamās informācijas apkopošana sertifikācijas eksāmena sagatavošanai;
 • praktiskā eksāmena organizācija un uzraudzība;
 • nepieciešamo laboratorijas testu veikšana;
 • rezultātu izvērtēšana un sertifikāta izsniegšana.

Iesniedzamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (kopija);
 • specialitātes apguvi apliecinošs dokuments (reglamentētājā sfērā);
 • darba stāžu apliecinošs dokuments (ja nepieciešams);
 • fotogrāfija (4cm x 5cm).

 

Ieguvumi, ko sniedz lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikācija

 • Uzņēmumam - paaugstināta konkurētspēja;
 • Individuālam lodētājam – individuālo zināšanu un prasmju apliecinājums, kas nodrošina augstāku atalgojumu un piedāvā labākas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • Starptautiski atzīta un pazīstama atbilstības vērtētāja apliecināta lodētāja kvalifikācija un kvalitāte;
 • Normatīvu prasībām atbilstošs praktiskais eksāmens – klientam vispiemērotākajā vietā un laikā;
 • Iespēja eksāmenu kārtot gan konkrētā ražotnē, gan sertificējošās iestādes nodrošinātās telpās.