Elektrodrošības grupas piešķiršana

Elektrotehniskajam personālam ir jāpārzina elektrodrošības jautājumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti, kas reglamentē drošu darbu elektroietaisēs, bet, ne katram uzņēmumam ir iespēja patstāvīgi veikt personāla atbilstības novērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Inspecta kā viens no vadošajiem uzņēmumiem atbilstības novērtēšanas jomā, piedāvā elektrotehniskā personāla sertifikāciju reglamentētajā sfērā. Sertifikācijas eksāmena laikā, atbilstoši procedūrām, notiek pretendentu teorētisko zināšanu pārbaude.

Sertifikācijas process ietver:

  • nepieciešamās informācijas apkopošana sertifikācijas eksāmena sagatavošanai;
  • teorētisko zināšanu pārbaudes;
  • rezultātu izvērtēšanas un elektrodrošības grupas piešķiršana.

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas apliecinošu dokumentu kopija (s);
  • apliecinājuma par apgūto elektrodrošības apmācības kursu (augstsprieguma vai zemsprieguma) kopija (s);
  • dokumentu par izglītību elektrozinībās kopija (s), (ja nepieciešams);
  • izziņu par pretendenta darba stāžu elektroietaisēs, (ja nepieciešams);
  • fotogrāfijas (piem., 4 x 5 cm), elektroniskā formā.

 

Ieguvumi, ko sniedz personāla sertifikācija elektrodrošības grupu saņemšanai

  • uzņēmums iegūst neatkarību un objektīvu elektrotehniskā personāla zināšanu novērtējumu;
  • paaugstina darba drošību uzņēmumā un darbā objektos.