Ritošā sastāva apakšsistēmas modernizācijas un savstarpējas izmantojamības komponentu izgatavošanas vadības sistēmas sertifikācija ar projekta pārbaudi

Uzņēmumiem, kuri izgatavo dzelzceļam paredzētās savstarpējas izmantojamības komponentes vai veic dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas modernizāciju, ir jānodrošina un jāapliecina to atbilstība Latvijas un Eiropas Savienības prasībām.

Viens no elastīgākajiem, efektīvākajiem un izdevīgākajiem atbilstības apliecināšanas veidiem ir vadības sistēmas sertifikācija ar projekta pārbaudi. Šāds atbilstības apliecināšanas veids ir īpaši izdevīgs gadījumos, ja uzņēmumā jau darbojas kvalitātes vadības sistēma.

Inspecta piedāvā vienlaicīgi sertificēt uzņēmuma vadības sistēmu atbilstoši gan augstākminēto normatīvo dokumentu prasībām, gan ISO 9001 prasībām, tādejādi samazinot kopējās sertifikācijas izmaksas.

Informāciju par Inspecta sertifikācijām atbilstoši 28.12.2010.MK noteikumiem Nr.1210 „Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību” variet apskatīt šeit.