Vadības sistēmu sertificēšana

Vadības sistēma ir līdzeklis, ar kura palīdzību uzņēmuma vadība var nodrošināt darba, iekšējās darba vides kvalitāti un klientu apmierinātību.

Katra no vadības sistēmām virza jūsu uzņēmuma tuvošanos noteiktam mērķim – vispārīgai uzņēmuma darba procesu sakārtošanai, uzņēmuma ietekmes uz vidi samazināšanai un darbinieku veselības aizsardzībai.

ISO 9001

Standarts ISO 9001 viens no zināmākajiem starptautiskajiem standartiem, kas attiecas uz uzņēmuma kvalitātes vadību. Tas nosaka kvalitātes vadības principus, kas ļauj uzņēmumam sistemātiski un nepārtraukti attīstīties, uzlabot savu pārvaldības, lēmumu pieņemšanas, procesu vadības sistēmu, klientu apkalpošanu un iekšējo darba vidi. Šis standarts ir pamats uzņēmuma veiksmīgai attīstībai.

ISO 14001

Standarts ISO 14001 nodrošina organizāciju ar iedarbīgas vides pārvaldības sistēmas elementiem. Tas nosaka vides pārvaldības sistēmas prasības, kas dod iespēju formulēt uzņēmuma vides politiku un mērķus, ievērojot normatīvo aktu prasības un informāciju par nozīmīgiem organizācijas vides aspektiem. Uzņēmuma sertifikācija atbilstoši ISO 14001 apliecina uzņēmuma atbalstu vides aizsardzībai, tai skaitā videi saudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanā uzņēmējdarbībā.

ISO 3834

Lai nodrošinātu atbilstošu metinātā izstrādājuma kvalitāti un optimizētu ražošanas izmaksas, nepieciešama visaptveroša metināšanas un ar to saistīto procesu kontrole. Kontroles nodrošināšanai, metināto izstrādājumu ražotājam ir ieteicams ieviest kvalitātes sistēmu. Labākās prakses piemērošanu nodrošina atbilstība standartu sērijā ISO 3834 noteiktajām prasībām. Sertifikāta esamība ir augstas pievienotas vērtības pasūtījumu iegūšanas priekšnoteikums.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 ir starptautisks standarts, kurā noteiktas prasības darba drošības un arodveselības sistēmai. Tas ļauj organizācijai pārraudzīt un pārvaldīt darba drošības un arodveselības vadības sistēmu. OHSAS 18001 standarta ieviešana palielina uzņēmuma efektivitāti, risku kontroli, kā arī veicina iekšējo un ārējo komunikāciju. Sertifikācija atbilstoši OHSAS 18001 standarta prasībām, pierāda uzņēmuma rūpes par darbinieku drošību un veselību.

 Ieguvumi, ko sniedz vadības sistēmu sertificēšana

  • Skaidri strukturēta un sistemātiska pieeja produkta un/vai pakalpojuma uzlabošanā
  • Uzņēmuma produktivitātes palielināšana
  • Konkurētspējas paaugstināšana
  • Ietekmes uz vidi samazināšana
  • Drošu darba apstākļu nodrošināšana uzņēmuma darbiniekiem
  • Uzticams pierādījums vadības sistēmas atbilstībai konkrēto standartu prasībām
  • Paaugstina iespējas ražot izstrādājumus dažādu valstu tirgiem;
  • Uzlabo metināšanas kvalitāti
  • Samazina izmaksas, kuras rada neatbilstoša kvalitāte un nepilnības darbības uzturēšanā

 

Pakalpojuma apraksts