Sistēmu sertificēšana

 :

Sistēmu sertificēšana

Sertificēta vadības sistēma ir instruments, kurš palīdz nepārtraukti uzlabot uzņēmuma darbību un attaisnot klientu vēlmes par piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Inspecta piedāvā neatkarīgu un objektīvu jūsu kvalitātes vadības sistēmas novērtējumu atbilstoši noteikto standartu prasībām.

Balstoties uz sertificēšanas rezultātiem, mēs izsniegsim atbilstības sertifikātu, kas būs apliecinājums atbilstībai attiecīgā standarta prasībām.

Inspecta Latvia  ir arī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta sertifikācijas iestāde – piedāvājam neatkarīgu un kompetentu atbilstības novērtēšanu. Vadības sistēmu atbilstības novērtēšanas procedūrās mēs iesaistām kompetentus attiecīgās nozares tehniskos ekspertus un kvalitātes sistēmu auditorus.

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.

Sertificēšanas logo lietošana

Lai saņemtu informāciju par Inspecta sertificētajiem uzņēmumiem, lūdzam sazināties ar mums!