Kokmateriālu sertificēšana

Nesošajām konstrukcijām paredzēto kokmateriālu sertificēšana

Atbilstoši regulējumam Nr.305/2011 pēc stiprības šķiroto kokmateriālu atbilstība ir jānovērtē saskaņā ar standarta LVS EN 14081-1+A1:2011 prasībām. Savukārt, līmētu kokmateriālu atbilstība ir jānovērtē saskaņā ar standarta LVS EN 14080:2013 prasībām. 

Lai ražotājs apliecinātu atbilstību standartu prasībām un varētu marķēt kokmateriālus ar CE zīmi, jāveic ražošanas procesa kontroles sertifikācija.

 

Pēc stiprības šķirotiem kokmateriāliem sertifikācijas process ietver:

 • ražošanas procesa kontroles novērtējumu (ražotnes inspekcija),
 • izstrādājuma deklarēto īpašību novērtējumu, tai skaitā, pamatojoties uz sākotnējā tipa testēšanu - reakcija uz uguni un mehāniskās īpašības (ja nepieciešams).

Līmētiem kokmateriāliem sertifikācijas process ietver:

 • ražošanas procesa kontroles novērtējumu (ražotnes inspekcija),
 • sākotnējā tipa testēšanas rezultātu (savienojumu stiprība, reakcija uz uguni (ja nepieciešams)) novērtējumu.

Testēšanu abos gadījumos veic notificēta testēšanas laboratorija.

Apliecinot izstrādājumu atbilstību standartu prasībām Inspecta izsniedz:

 • Ražošanas rocesa kontroles atbilstības sertifikātu (LVS EN 14081-1) vai
 • ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu (LVS EN 14080).

  

Ieguvumi, ko sniedz nesošajām konstrukcijām paredzēto kokmateriālu sertifikācija:

 • Paaugstināta konkurētspēja - iekļūšana reglamentētās sfēras būvizstrādājumu tirgū.
 • Uzticams un profesionāls vērtējums no starptautiski atzīta un pazīstama uzņēmuma.
 • CE marķējums nodrošina tiesības izplatīt kokmateriālus ES un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu tirgū (30 valstīs).
 • Iespēja piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumu procedūrās.

AS "Inspecta Latvia" sadarbībā ar "Inspecta Sertifiointi Oy" veic sertifikāciju sekojošiem produktiem:

 

 • LVS EN 13986:2005 "Celtniecībā lietojamās koksnes plātnes - Īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana"
 • LVS EN 14250:2010 "Koka konstrukcijas. Prasības rūpnieciski ražotām kopnēm ar perforētu metāla plākšņu savienotājiem"
 • Impregnēta koksne saskaņā ar "Nordic wood preservation classes and product requirements for preservative-treated wood" (NTR marķējums)
 • LVS EN 13698-2:2009 "Paliktņu ražošanas specifikācija. 2. daļa: 1000 mm x 1200 mm plakanu koka paliktņu izgatavošanas specifikācija" (tai skaitā FIN marķējums)

Pieteikties pakalpojumam

Pakalpojuma apraksts