Cietlodēšanas procedūru apstiprināšana

Dažādu izstrādājumu izgatavošana nosaka augstas prasības lodēšanas kvalitātei. Tās nodrošināšanai lodētājiem strikti jāievēro lodēšanas procedūras specifikācijā (BPS - Brazing Procedure Specification) noteiktie attiecīgā savienojuma lodēšanas parametri (metode, temperatūru režīmi, iekārtu iestatījumi, materiāli, utt.).

Lodēšanas procedūru specifikāciju izstrādi nodrošina pats uzņēmums, taču to izstrāde pamatojas uz neatkarīgas trešās puses apstiprinātu lodēšanas procedūras novērtējuma protokolu (BPQR - Brazing Procedure Qualification Record).

Tipiska lodēšanas dokumentu sagatavošanas procesa gaita:

  1. Uzņēmums veic iepriekšējās lodēšanas procedūras specifikācijas (pBPS – pre-Brazing Procedure Specification) izstrādi lodēšanas procedūras testa veikšanai.
  2. Inspecta pārstāvja klātbūtnē notiek kontrolparaugu lodēšana atbilstoši iepriekšējās lodēšanas procedūras specifikācijas prasībām.
  3. Inspecta salodētos kontrolparaugus nodod testēšanai akreditētā laboratorijā un nodrošina slēdziena sagatavošanu.
  4. Pozitīva slēdziena gadījumā Inspecta izsniedz apstiprinātu lodēšanas procedūras atestācijas protokolu (BPQR).
  5. Uzņēmums uz apstiprinātā lodēšanas procesa atestācijas protokola pamata izstrādā lodēšanas procedūru specifikācijas (BPS).

Apstiprināta metināšanas procedūras atestācijas protokola (BPQR) ievērošana nodrošina lodēšanas procesa kvalitāti.