Spiedieniekārtu sertificēšana

Spiedieniekārtas ir atsevišķa iekārtu grupa, kurā ietilpst potenciāli bīstamas iekārtas, kurām ir uzstādāmas augstas drošības prasības. Šī iemesla dēļ, Eiropas Savienībā (ES) ir izstrādātas direktīvas, kas kopā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem nosaka stingras prasības spiedieniekārtu un to kompleksu mehāniskajai drošībai, izturībai un ekspluatācijas drošībai.

Iekārtu drošības un citas atbilstības prasības ir jāievēro spiedieniekārtu projektēšanas, izgatavošanas un lietošanas stadijās. Inspecta kā neatkarīga paziņotā institūcija jums piedāvā spiedieniekārtu sertificēšanu.

Sertifikācijas ietvaros Inspecta eksperti veic:

  • Iekšējo izgatavošanas pārbaudi un galīgā novērtējuma uzraudzību,
  • Tipa pārbaudi,
  • Projekta pārbaudi,
  • Tipa atbilstības noteikšanu,
  • Spiedieniekārtas verifikāciju,
  • Spiedieniekārtas eksemplāra verifikāciju.

Ja spiedieniekārta atbilst drošības prasībām, izgatavotājam tā ir jāmarķē ar CE marķējumu.

 

Ieguvumi, ko sniedz spiedieniekārtu sertifikācija

  • Cilvēku un vides drošība,
  • Izstrādājumu atbilstība starptautiskām un vietējām atbilstības prasībām,
  • Augsta kvalitāte un drošība tiek nodrošināta jau spiedieniekārtas projektēšanas un izgatavošanas stadijā,
  • Ekspluatāciju bez traucējumiem.

 

Pakalpojuma apraksts