Liftu sertificēšana

Jauni lifti vai to sastāvdaļas nevar tik ražoti vai ievesti Eiropas Savienības (ES) tirgos neizpildot prasības, kas noteiktas liftu drošības direktīvā (95/16/EK). Viena no šajā direktīvā minētajām prasībām ir izstrādājumu sertificēšana – visus izstrādājumus ir jānovērtē un jāapstiprina paziņotajai iestādei, tādai kā Inspecta.

Direktīva attiecas uz visiem liftiem, kas paredzēti cilvēku celšanai, vai kurus izmanto un kuriem piekļūst cilvēki. Šīs direktīvas mērķis ir drošība – vienoti noteikumi nodrošina augstu drošības līmeni gan liftu projektēšanā, gan uzstādīšanā  visā Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ).

Inspecta veic lifta eksemplāra verifikāciju (G modulis) cilvēku un kravas liftiem. Tā ir procedūra, ar kuru paziņotā institūcija apliecina (sertificē), ka konkrētais lifta eksemplārs atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pakalpojums tiek orientēts uz liftu uzstādītājiem.


Ieguvumi, ko sniedz liftu sertificēšana

  • Cilvēku un kravas pārvadāšanai droši lifti,
  • Pārliecība, ka iekārta neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, un tā dokumentācija un uzstādīšana atbilst normatīvo aktu prasībām,
  • Vērtīga informācija par patieso lifta stāvokli.

 

Pakalpojuma apraksts