Degvielas sertificēšana

Degvielas sertificēšanas mērķis ir novērtēt degvielas atbilstību tai izvirzītajiem kritērijiem, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos, dažādos standartos, piegādes nosacījumos un aprīkojuma aprakstos.

Sertifikācijas procesā Inspecta novērtē degvielas atbilstību attiecīgajos normatīvos noteiktajām prasībām.

Degvielas atbilstību normatīvu prasībām novērtē saskaņā ar atbilstības novērtēšanas procedūrām, kas piemērojamas konkrētajai situācijai un tehnoloģiskajām niansēm. 

Procedūras var būt dažādas:

  • degvielas partijas novērtēšana,
  • ilgtermiņa sertifikācija,
  • ražošanas procesa novērtējums,
  • problēmsituācijas analīze un izvērtējums.

 

Ieguvumi, ko sniedz degvielas sertificēšana

  • Izsmeļoša informācija par degvielas atbilstību izvirzītajām prasībām,
  • Operatīvas atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem,
  • Uzticamība klientu acīs,
  • Lielāka produkta konkurētspēja turgū.

 

Pakalpojuma apraksts