Metinātāju sertificēšana

Viens no jebkādu metinātu paaugstinātas drošības izstrādājumu ražošanas priekšnoteikumiem ir atbilstoši konkrētā izstrādājuma vajadzībām sertificētu metinātāju izmantošana.

Metinātāju sertifikācija ir process, kura laikā atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām tiek konstatēts, vai metinātāja kvalifikācija atbilst attiecīgo izstrādājumu izgatavošanas prasībām. Sertifikācijas eksāmena laikā metinātājs demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, veicot vienu vai vairākus metināšanas darbus uz procedūras pamata.

Sertifikācijas eksāmena darbā ir ņemti vērā visi ar plānotajiem metināšanas darbiem saistītie apstākļi, t.sk. metināšanas tehnoloģija, metālisko materiālu marka, materiālu biezumi, šuvju veidi, metināšanas telpiskās pozīcijas u.c. parametri.

Inspecta piedāvā metinātāju sertifikāciju gan reglamentētajā, gan arī nereglamentētajā sfērā.

Sertifikācijas process ietver:

 • nepieciešamās informācijas apkopošana sertifikācijas eksāmena sagatavošanai;
 • metinātāja teorētisko zināšanu pārbaude (pēc pretendenta izvēles);
 • praktiskā eksāmena organizācija un uzraudzība;
 • nepieciešamo laboratorijas testu veikšana;
 • rezultātu izvērtēšana un sertifikāta izsniegšana.

Iesniedzamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (kopija);
 • metinātāja specialitātes apguvi apliecinošs dokuments (reglamentētājā sfērā);
 • metinātāja darba stāžu apliecinošs dokuments (ja nepieciešams);
 • fotogrāfija (4cm x 5cm ).

  

Ieguvumi, ko sniedz metinātāju sertifikācija 

 • Uzņēmumam - paaugstināta konkurētspēja, jo sertificēti metinātāji ir daudzu augstas pievienotās vērtības pasūtījumu obligāts priekšnoteikums,
 • Individuālam metinātājam – individuālo zināšanu un prasmju apliecinājums, kas nodrošina augstāku atalgojumu un piedāvā labākas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs,
 • Starptautiski atzīta un pazīstama atbilstības vērtētāja apliecināta metinātāju kvalifikācija un kvalitāte,
 • Normatīvu prasībām atbilstošs praktiskais eksāmens – klientam vispiemērotākajā vietā un laikā,
 • Iespēja eksāmenu kārtot gan konkrētā ražotnē, gan sertificējošās iestādes nodrošinātās telpās.

 

Pakalpojuma apraksts

Personāla sertificēšanas nodaļas pārvaldība un neietekmējamība