Metālisko materiālu metināšanas procedūru apstiprināšana

Dažādu izstrādājumu izgatavošana nosaka augstas prasības metināšanas kvalitātei. Tās nodrošināšanai metinātājiem strikti jāievēro metināšanas procedūras specifikācijā (WPS - Welding Procedure Specification) noteiktie attiecīgā savienojuma metināšanas parametri (metode, strāva, spriegums, materiāli, metināšanas ātrums, utt.).

Metināšanas procedūru specifikāciju izstrādi nodrošina pats uzņēmums, taču to izstrāde pamatojas uz neatkarīgas trešās puses apstiprinātu metināšanas procedūru atestācijas protokolu (WPQR - Welding Procedure Qualification Record).

 Tipiska metināšanas dokumentu sagatavošanas procesa gaita:

  1. Uzņēmums veic iepriekšējās metināšanas procedūras specifikācijas (pWPS – pre-Welding Procedure Specification) izstrādi metināšanas procedūras testa veikšanai.
  2. Inspecta pārstāvja klātbūtnē notiek kontrolparaugu metināšana atbilstoši iepriekšējās metināšanas procedūras specifikācijas prasībām.
  3. Inspecta sametinātos kontrolparaugus nodod testēšanai akreditētā laboratorijā un nodrošina slēdziena sagatavošanu.
  4. Pozitīva slēdziena gadījumā Inspecta izsniedz apstiprinātu metināšanas procedūras atestācijas protokolu (WPQR).
  5. Uzņēmums uz apstiprinātā metināšanas procesa atestācijas protokola pamata izstrādā metināšanas procedūru specifikācijas (WPS).

Apstiprināta metināšanas procedūras atestācijas protokola (WPQR) ievērošana nodrošina metināšanas procesa kvalitāti.