Publikācijas

 :

Publikācijas

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pasūtījuma arī 2009.gadā mēs sagatavojām vairākus skaidrojošus materiālus par darba aizsardzības jautājumiem:

Sociālās kampaņas "Strādā vesels" ietvaros mēs esam sagatavojuši informatīvus plakātus, lai veicinātu pilnīgāku darba devēju, darbinieku un sabiedrības izpratni par darba aizsardzības jautājumiem. Projekts tapis sadarbībā ar Valsts darba inspekciju un ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.


 ESF projekta "Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana" ietvaros SIA „Inspecta Prevention" sadarbībā ar Valsts darba inspekciju izstrādājusi grāmatu„Tavas darba tiesības". Projekta mērķis ir informēt par LR Darba Likumā noteiktajām prasībāmun to ievērošanas kārtību.

 


Lai palīdzētu darba devējam izvēlēties tieši tādu konsultantu darba aizsardzībā, kurš vislabāk atbilstu uzņēmuma vajadzībām,

ir sagatavots informatīvs materiāls „Izvēlamies kompetentu institūciju darba aizsardzībā... Kā?".Tā autori ir Inspecta Prevention, Latvijas darba devēju konfederācija un Institution of Occupational Health and Safety.


Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pasūtījuma mēs jau daudzus gadus sagatavojam dažādus skaidrojošus materiālus par darba aizsardzības jautājumiem. 2008.gada nogalē šie materiāli tika aktualizēti atbilstoši pēdējām izmaiņām normatīvajos aktos un apkopoti CD.

Ja vēlaties saņemt materiālus CD formātā, aicinām Jūs zvanīt pa tālruni 67807097 vai sūtīt savu lūgumu pa e-pastu prevention@inspecta.com, norādot nepieciešamo eksemplāru skaitu.

 


Laikā no 2005.-2007.gadam Inspecta kopā ar partneriem Rīgas Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūtu un TNS Latvia veica pētījumu "Darba apstākļi un riski Latvijā".

Pētījumu pasūtīja Labklājības ministrija un tas tika līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Tika pētīti darba apstākļi un riski, darba tiesiskās attiecības un citi darba vides aspekti gan no Latvijas darba devēju, nodarbināto un iedzīvotāju, gan īpašu grupu viedokļa. Tika analīzēti laboratoriski mērījumi un salīdzināta informācija par citām valstīm. Tika izstrādātas arī nozares attīstības alternatīvas un sniegti daudz citi ieteikumi. Kopā ar publikāciju tika izstrādāti arī tematiskie pielikumi kopā par vairāk kā 40 tēmām uz vairāk kā 1200 lappusēm, tie pieejami CD formātā kopā ar publikācijas drukāto versiju.

Publikācijas elektroniskā versija ( 7.9 Mb)

Inspecta Latvia darba aizsardzības speciālisti ir sagatavojuši visu Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras mājas lapā esošo informāciju par Latviju un skaidrojošos materiālus par situāciju Latvijā. Daļa no materiāliem tika adaptēti no angļu valodas un daļa izstrādāti no jauna pēc Polijas partnera pasūtījuma. Mēs esam lepni par paveikto apjomīgo darbu un tā nozīmi Latvijas nodarbināto, iedzīvotāju un darba devēju informētības veicināšanā un pievienojamies sauklim "Drošāka darbavieta visiem!".