Pētījumi

Laikā no 2009.-2011.gadam Inspecta Prevention un TNS Latvia, SIA pēc Latvijas Darba devēju konfederācijas pasūtījuma veica pētījumu „Darba apstākļi un riski Latvijā”.

Pētījums tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./ 08/IPIA/NVA/002). Tika pētīti darba apstākļi un riski, darba tiesiskās attiecības un citi darba vides aspekti gan no Latvijas darba devēju, gan nodarbināto, gan darba aizsardzības speciālistu viedokļa, kā arī tika analizēti laboratoriski mērījumi, arodslimību un nelaimes gadījumu datu bāzes. Pēc rezultātu analīzes tikai izstrādāti ieteikumi nozares politikas plānotājiem, kontrolējošajām institūcijām un sociālajiem partneriem.

Kopā ar publikāciju tika izstrādāti arī tematiskie pielikumi kopā par vairāk kā 40 tēmām uz vairāk kā 1200 lappusēm, tie ir pieejami CD formātā kopā ar publikācijas drukāto versiju.

Papildus tam ir pieejami arī rezultāti, kas prezentēti dažādās konferencēs un semināros: 

  • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības seminārs, kas veltīts Pasaules darba aizsardzības dienai (29.04.2010.)
  • Valsts darba inspekcijas organizētais seminārs par darba vides riska novērtēšanu (11.05.2010.)
  • RSU Darba drošības un vides veselības institūta un RSU Tālākizglītības fakultātes organizētais profesionālās pilnveides seminārs „ERGONOMISKIE darba vides riska faktori” (20.05.2010.)
  • Valsts darba inspekcijas organizētais seminārs par darba aizsardzības situāciju un aktualitātēm būvniecības nozarē (17.06.2010.)
  • Latvijas nacionālās partnerības sanāksme „Darba drošības uzturēšana krīzes laikā” (11.11.2010.)
  • Pētījuma rezultāti, kas sagatavoti Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācijai (25.11.2010.)
  • Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras un Valsts darba inspekcijas seminārs „Darba vides jaunie un nākotnes riski” (03.02.2011.)
  • Latvijas darba devēju konfederācijas preses konference „Jaunieši un darba aizsardzība” (09.02.2011.)