Dokumentu audits un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana

Ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, darba devēja pienākums ir sastādīt, aktualizēt, noteiktu laiku uzglabāt un arhivēt dažādus dokumentus, kas saistīti ar darba aizsardzību.

Inspecta Prevention darba aizsardzības speciālisti, kas uzņēmumā veic darba aizsardzības dokumentu auditu, caurskata pieejamos darba aizsardzības dokumentus, novērtējot to saturu un nosakot turpmāk veicamos pasākumus.

Dokumentu audita procesā jāpiedalās arī klienta pārstāvim – uzņēmuma darba aizsardzības speciālistam vai citam darba devēja norīkotam nodarbinātajam, uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas.


Ieguvumi, ko sniedz DA dokumentu audits

  • Trūkstošo darba aizsardzības dokumentu identifikācija,
  • Esošo darba aizsardzības dokumentu atbilstības novērtēšana normatīvo aktu prasībām,
  • Pasākumu kas veicami noteikšana, lai sakārtotu darba aizsardzības dokumentus atbilstoši LR darba aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām (skatīt normatīvo dokumentu sarakstu).