Darba vides riska apjoma novērtēšana, ieteicamo un nepieciešamo preventīvo pasākumu noteikšana

Šajā posmā vadoties pēc 1. un 2. posmā iegūtās informācijas un literatūras datiem, saskaņā ar darba vides riska novērtējuma skalu, tiek novērtēts darba vides riska apjoms, kā arī sagatavoti ieteicamie un nepieciešamie preventīvie pasākumi objektam kopumā, katrai konkrētajai darba vietai vai darba veidam. Šajā posmā tiek sagatavota nepieciešamā tehniskā dokumentācija (saraksti u.c.).