Degvielas uzpildes staciju otrās pakāpes tvaiku atsūkšanas sistēmas pārbaude

Otrās pakāpes tvaiku nosūkšanas sistēma ir aprīkojuma komplekts, ar kuru nodrošina degvielas tvaiku savākšanu no transportlīdzekļa degvielas tvertnes un novadīšanu degvielas uzpildes stacijas tvertnē, transportlīdzekļa degvielas uzpildes laikā.

Lai pārliecinātos, ka sistēma ir funkcionāla un efektīva, pārbaude ir jāveic vismaz reizi trijos gados.

Pārbaudes laikā Inspecta eksperts imitē degvielas uzpildi, iepildot to metāla degvielas kannā un nolasot rezultātu fiksācijai nepieciešamos rādījumus. Degviela var tikt atgriezta tvertnē, no kuras tika veikta uzpilde. Šāda sistēmas pārbaude tiek veikta katrai degvielas uzpildes iekārtai un katrai degvielas (benzīna) uzpildes pistolei. Pārbaudi neveic dīzeļdegvielas uzpildes pistolēm.

Inspecta kompetenci degvielas uzpildes staciju otrās pakāpes tvaiku nosūkšanas sistēmas pārbaudēm ir apliecinājis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK).

Ieguvumi, ko sniedz degvielas uzpildes staciju otrās pakāpes tvaiku atsūkšanas sistēmas pārbaude

  • Avāriju un nelaimes gadījumu riska samazināšana,
  • Rūpes par vidi. Tiek samazināts kaitējums videi, ka rodas degvielas tvaikiem brīvi nonākot atmosfērā,
  • Rūpes par veselību. Savācot degvielas tvaikus, klienta veselība tiek mazāk apdraudēta,
  • Rūpes par drošību. Savācot degvielas tvaikus, nerodas tvaiku koncentrācija, kas var veidot sprādzienbīstamu vidi. (Lai tiktu izraisīts sprādziens, pietiek vien ar statiskās elektrības izlādi vai klienta neuzmanīgu rīcību.).

 

Pakalpojuma apraksts