Ķīmijas un naftas produktu objektu inspekcija un tehniskais audits

 :

Ķīmijas un naftas produktu objektu inspekcija un tehniskais audits

Mūsdienās sabiedrība ir pilnībā atkarīga no naftas, naftas produktu un ķīmisko vielu industrijas. Tā ir plaša joma, kas sevī ietver visu, sākot no ražošanas sektora, līdz pat sadzīvei.

Ražošanā drošības garantēšana riskantos, sarežģītos un ar investīcijām saistītos procesos uzliek augstas prasības projektēšanai, ikdienas darbībām, aprīkojuma kontrolei, kā arī darbinieku zināšanu un pieredzes līmenim.

Inspecta pielieto modernas tehnoloģijas, savā darbā balstās uz kvalitātes standartiem, kas ļauj piedāvāt inovatīvus pakalpojumus jebkuram jūsu objekta dzīves cikla posmam.

Inspecta pakalpojumi mehānismu inspekcijā un tehniskajā auditā:

  • Projekta novērtējumi;
  • Izgatavošanas procesa novērtējumi;
  • Pirmreizējās pārbaudes pirms lietošanas uzsākšanas;
  • Periodiskās pārbaudes lietošanas laikā;
  • Ārpuskārtas pārbaudes pēc remonta vai rekonstrukcijas;
  • Pārbaudes pēc klienta pieprasījuma;
  • Tehniskās ekspertīzes.

Raksturīgākie objekti: