Rūpnieciskais energoaudits

Rūpnieciskais energoaudits ir uzņēmuma energoefektivitātes novērtējums un tās paaugstināšanas iespēju analīze.  Energoauditu ieteicams veikt, lai samazinātu uzņēmuma izdevumus par energoresursiem un uzlabotu iekštelpu mikroklimatu. Veicot  rūpniecisko energoauditu, Inspecta darbinieki (sertificēts energoauditors un citi speciālisti) novērtē gan ēkas norobežojošās konstrukcijas un to siltumnoturību, inženierkomunikācijas, ventilācijas/ vēdināšanas režīmu, apgaismojumu un elektroiekārtas, gan ražošanas iekārtas un procesus, gan uzņēmuma energovadību un personāla energoefektīvu uzvedību.

Inspecta piedāvā dažādas sarežģītības energoauditu veidus:

Esošā energoefektivitātes stāvokļa analīze
Pakalpojums ietver sevī uzņēmuma ēku un inženiertehnisko sistēmu apsekošanu,  uzņēmuma energoefektivitātes stāvokļa izvērtēšanu (siltuma bilances sastādīšana un siltuma zudumu vietu noteikšana) un energoresursu patēriņa analīzi. Tāda veida energoaudita pārskats klientam kalpos kā sākotnējais izvērtējums pilnā energoaudita veikšanas un energoefektivitātes projekta īstenošanas nepieciešamībai.

Mērķa energoaudits
Pakalpojums ietver sevī vienas vai vairāku iekārtu vai tehnoloģiskā procesa energoefektivitātes novērtējumu un priekšlikumu plānu iekārtas vai tehnoloģiskā procesa energoefektivitātes uzlabošanai.

Pilnais uzņēmuma vai uzņēmuma objektu energoaudits
Pakalpojums ietver sevī ēkas vai ēku kompleksa apsekošanu, to tehniskā un energoefektivitātes stāvokļa novērtēšanu, plānu ar priekšlikumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai, priekšlikumu īstenošanas ekonomisko analīzi. Pakalpojums papildus var ietvert sevī ražošanas tehnoloģiskā procesa energoefektivitātes izvērtējumu.

 

Ieguvumi, ko sniedz ēku rūpnieciskais energoaudits

  • Pasūtītājs saņem neatkarīgo ekspertu atzinumu (energoaudita pārskatu) par uzņēmuma energoefektivitātes stāvokli, kas palīdz apzināt energoefektivitātes pasākumu ieviešanas nepieciešamību;
  • Pasūtītājs saņem energoplānu ar taupīšanas iespēju īstenošanas analīzi, kas ilgtermiņā uzņēmumam ļaus samazināt savus izdevumus un paaugstināt savu konkurētspēju;
  • Pēc pilnā energoaudita atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem pasūtītājs saņem ekspluatācijā esošas ēkas energoefektivitātes sertifikātu, kas ir derīgs 10 gadus.

 

Pakalpojuma apraksts