Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas

Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās pārbaudes veicam gan ekspluatācijā esošām stacijām, gan arī stacijām pirms to ekspluatācijas uzsākšanas. Pārbaudes mērķis ir sniegt neatkarīgu novērtējumu stacijas atbilstībai normatīvo aktu prasībām, kuras jāizpilda, lai stacijas varētu ekspluatēt.